rorosmeieriet

I takt med naturen
Rørosmeieriet lager meieriprodukter av høy kvalitet, med utspring i rike mattradisjoner fra Røros-traktene og godt meierifaglig håndverk. Gjennom min tid i Ren Røros Frontal, utviklet vi og oppdaterte en rekke av emballasjene deres. 

Rolle: Grafisk design, trykklargjøring
Team: Andrew Boothman, Linda Herud
Prosjekt for
 Ren Røros Frontal as

rorosmeieriet_final
rorosmeieriet_syrna-2
blabaer-1
cottage