laste

Med et hjerte for det sørsamiske språket og kulturen
Sjabretje og Laste er to sider av samme sak. Begge bedriftene er hjertebarnet til Meerke Krihke Biente, og tilbyr ulike tjenester innen feltene som står hennes hjerte nærest; formidling av sørsamisk språk og sørsamsisk kunst og håndtverk. Vi utviklet to visuell identiteter som har stødige røtter i sørsamisk historie og personlige forhold, samtidig som de har et profesjonelt utrykk ut mot organisasjoner og andre kunder.

Min rolle: Grafisk design og profilutvikling, web design
Team: Andrew Boothman, Lars Geithe, Kurt Näslund
Prosjekt for Ren Røros Frontal as

ID-CARD

Sjabretje
Sjabretje jobber for formidling av sørsamisk kultur og språk. Logoen består av et symbol som er bygd opp av kryssene som er en stor og viktig del av sørsamisk ornamentikk. Symbolet er modulært og kan bygges ut til ulik ornamentikk og mønster. Logoen er også visjonært og symboliserer kunnskapen om den sørsamiske kulturen som sprer seg i det norske samfunn.

ornamentArtboard-2
ornament

Logoens modularitet i praksis

Logoen kan utbygges til ornamentikk

colrz-02

Farger
Den rød fargens interaksjon med de tyngre fargene gir oss en sterk profil som er balansert, gjenkjennelig og som oppfattes som seriøs. Både rød og grønnfargen er inspirert av lavplanten Sjabretje har hentet navnet sitt fra. Den lysegrønne fargen er forbeholdt Laste, og benyttes til håndtverksprodukter.

Untitled-1-01

Typografi
Geometrien i typografien gir oss assosiasjoner til samisk ornamentikk, og er en stemme som er tydelig, distinkt og informativ.

tag_laste

Laste
Laste-logoen har en nærhet til naturen, og forestiller et blad. Symbolet er utviklet for å kunne kobles sammen med Sjabretje, for å vise tilhørigheten mellom selskapene. Logoen skal også fungere godt alene, som en tydelig merkevare innen samisk håndtverk. 

boks1
brosjyre